ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΕΡΒΙΣ  &  ΟΡΟΙ

  • ΕΓΓΥΗΣΗ

Η  SOLARSTAR    σας  εγγυάται  ότι  αποκαθιστά  κάθε βλάβη  – διαρροή   εις  την  κατασκευή  του  μπόιλερ και  των  συλλεκτών   του  ηλιακού  σας θερμοσίφωνα.

 Η εγγύηση  δεν  καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις  :

1) Βλάβες και  φθορές  προερχόμενες  από  κακή  μεταχείριση  , επέμβαση τρίτων η ανωτέρα  βια.

2) Τα  μεταφορικά  και τα  εργατικά  του  συνεργείου βαρύνουν  των  πελάτη.

Ισχύει  1  έτους  εγγύηση  για  τα  ηλεκτρικά  μέρη  του  σώματος,  την  βαλβίδα  ασφάλειας  του  ηλιακού  θερμοσίφωνα.

Υπογραμμίζεται ότι  ο  ηλιακός  θερμοσίφωνας  σας  δεν  έχει  την  δυνατότητα  αυτοκαθαρισμού, έτσι  ώστε  να  απαιτείται  από  εξειδικευμένο  τεχνικό  ηώς  εταιρείας   ο  καθαρισμός  και  το  σέρβις   του.

  • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας χρειάζεται ανά δύο  χρόνια οπωσδήποτε:

Αλλαγή

  •   Ανόδιο για να  μην γίνετε ηλεκτρόλυση στο μπόιλερ εσωτερικά. Ανόδιο  έχουν όλα τα boiler (ανοξείδωτα & glass) εκτός από τα χάλκινα. Η ηλεκτρόλυση είναι πιο έντονη τα τελευταία χρόνια λόγο των σωληνώσεων του δικτύου της ΕΥΔΑΠ που έχουν αντικατασταθεί από πλαστικές σωλήνες σε αντίθεση με παλαιοτέρα που το δίκτυο ύδρευσης ήταν από μεταλλικούς αγωγούς. Γι αυτό και παλιά οι ηλιακοί άντεχαν περισσότερο ακόμα και αν κάποιος ξέχναγε να κάνει την συντήρηση. Τώρα είναι απαραίτητη σε όλες τις μάρκες και είναι και απαραίτητος όρος στις εγγυήσεις των εργοστασίων.
  • Του αντιψυκτικού
    Επίσης μια άλλη απαραίτητη ενέργεια για να έχει το μέγιστο της απόδοσης ένας ηλιακός είναι να συμπληρώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αντιψυκτικό που κυκλοφορεί μέσα στο κλειστό κύκλωμα (αιθυλεγλυκολη), προσδιορίζετε περίπου μια φορά τον χρόνο συνήθως μετά το καλοκαίρι λόγο του ότι τους θερμούς μήνες από τις υψηλές θερμοκρασίες τα υγρά εξατμίζονται. Αποτέλεσμα της έλλειψης υγρών είναι να μην θερμαίνει ο ηλιακός ή να έχει πολύ μειωμένη απόδοση ακόμα και σε μέρες με πολύ ηλιοφάνεια.
  • Της φλάντζας

Είναι απαραίτητη γιατί  με  την  πάροδο  του  χρόνου  και λόγο  των  μεγάλων  θερμοκρασιών  που                   αναπτύσσονται λόγο χρήσης  του  ηλεκτρικού  ρεύματος.

  • Το  πιο  σημαντικό ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΜΠΟΙΛΕΡ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Μην ξεχνάτε λοιπόν να ελέγχετε τις συσκευές σας, για να συνεχίσετε να εκμεταλλεύεστε τη δύναμη του              ήλιου αλλά πάνω από όλα την ασφάλεια!

Η   εγγύηση   του  ηλιακού  θερμοσίφωνα  ισχύει  μόνο  όταν  αυτή  γίνει  από τεχνικό  της  εταιρείας  .

Σε  περίπτωση  παράδοσης  στην  επαρχεία  η  συντήρηση  ισχύει  με  την  απόδειξη τεχνικούς  και                        την    σφραγίδα  του  επί  της   εγγύησης.

image001image002